top of page

TITULACIÓ PRÒPIA 

uax_logo.png

MDCIF
Màster de Formació
n Permanent dels Departaments Científics de la Indústria Farmacèutica/ Biotecnològica.

Si ets un professional de la branca sanitària, vols impulsar la teva carrera i TREBALLAR a l'apassionant ÀREA CIENTÍFICA de les empreses Pharma&Biotech, aquest és el teu màster. Amb un enfocament pràctic i aplicat, una metodologia presencial/streaming compatible amb la teva vida laboral i personal i de la mà de professionals del sector, adquiriràs les habilitats necessàries per treballar a l'àrea mèdica, d'operacions, farmacovigilància, farmacoeconomia i registres entre d'altres.

PERÍODE MATRICULACIÓ OBERT FINS COBRIR PLACES DISPONIBLES ÚLTIMES PLACES!

 

Doble titulació

Els alumnes que completin amb èxit el programa obtindran una doble titulació d'ESAME Pharma Business School i la Titulació pròpia de la Universitat Alfonso X el Sabio. 

 

Durada (hores i crèdits): 1.560 hores i 60 ECTS

¡ 12 mesos de PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES EN EMPRESES FARMACÈUTIQUES / BIOTECNOLÒGIQUES!

Dates d'inscripció i preinscripció: De gener a setembre 2022

Àrea d'especialitat La indústria farmacèutica innovadora suposa per a Espanya un estratègic motor econòmic en matèria de recerca, producció i ocupació, que a més està compromès amb la salut de les persones, la transparència, el medi ambient i la seguretat. Les persones que desenvolupen aquest programa estan involucrats en el pla de cicle de vida d'un medicament i la seva sortida professional serà: Tècnic en Regulatory Affairs, Farmacoeconomia, Farmacovigilància, Qualitat en Investigació Clínica, treballar al departament mèdic en Informació Mèdica, medical advisor entre altres així com altres departaments científics

 

Lloc on s'imparteix: ESAME disposa d'instal·lacions de més de 1500m2 per a la impartició dels seus programes amb una metodologia b-learning (blended) en ple Barri salamanca: Carrer Velázquez, 57, Madrid, situant-se així en unes de les zones més valorades , demandes i de major flux comercial.

 

Coordinadora : Claudia Vazquez

 

Telèfon de contacte: 91 250 14 44

 

Nombre de Places que s'oferten:  25-30 places

Preu : 9.070 € ( 2 PAGAMENTS | PAGAMENT FINANÇAT 12 MESOS | 24 MESOS)

 

Perfil de l'alumnat i Titulació requerida: Graduats en alguna de les Branques de Coneixement de Ciències de la Salut: Biologia i Genètica; Bioquímica i Biotecnologia; Ciències biomèdiques; Ciències del comportament i psicologia; Infermeria; Farmàcia; Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optimetria i logopèdia; Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural; Medicina i odontologia; Química; Veterinària amb nivell mitjà-alt en anglès i competències requerides per a les posicions ofertes.

Possibilitat de beques i qui les concedeix (Important): La UAX promou el desenvolupament professional i l'ocupabilitat dels seus estudiants/exalumnes de les UAX amb 50.000€ en ajuts a l'estudi per cursar un màster o MBA impartits per ESAME. A més, ESAME ofereix la possibilitat del pagament mensual a 0% d'interès, a això se suma que el mòdul de pràctiques en empresa garanteix l'estada a importants multinacionals del sector amb beques remunerades per les empreses col·laboradores. Aquest import permet finançar entre el 70 i el 90% del programa.

 

Professors del Màster |  Titulació i especialitat del professorat: El claustre d'ESAME està format per Directius/Manageres que actualment estan treballant en llocs de responsabilitat dins de multinacionals del sector. Per a l'elecció del professorat ESAME valora diferents criteris com els anys d'experiència, coneixements i habilitats a l'àrea de docència a impartir.

Tots els professors del sector treballen la seva jornada laboral a la Indústria Farmacèutica i de manera parcial de 18-21h a ESAME.

Innovació de la qualitat docent i metodologia pedagògica: La metodologia d'ESAME ES Learning by Doing. A les primeres classes els alumnes d'ESAME comencen a pensar, en equip, en un pla de cicle de vida d'un producte concret en una àrea terapèutica concreta del sector pharma&biotech que cobreixi necessitats del mercat i innovació, tenint en compte la normativa legal i ètica del sector i emprant metodologies reals.

Els alumnes d'ESAME treballen des de zero la Malaltia Target & Innovació; Plans de Desenvolupament Clínic, Registre i Accés al Mercat Precomercialització així com Plans Mèdic i d'Accés al Mercat Postcomercialització.

Atenció tutorial

L´acompanyament i l´atenció amb l´alumne és personalitzada. Es realitzen tests de competències per crear un programa personal en el desenvolupament de soft i hard skills, des de carreres professionals un professional del sector de RRHH que ha treballat a la Indústria Farmacèutica els acompanya i ajuda en els seus primers passos: CV, Role play d'entrevistes , assessorament. En matèria tècnica els alumnes tenen unes primeres sessions overview de la matèria a aprendre i tenen acompanyament dels tutors i un mentor pel desenvolupament de cadascun dels Business Case específics. Les pràctiques són obligatòries i garantides en EMPRESES FARMACÈUTIQUES del territori nacional. Per això compten amb un tutor ESAME i un tutor d'empresa que conjuntament desenvolupen l'itinerari específic per a l'exercici i l'aprenentatge de la professió.

Programa acadèmic

MÒDUL I: LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA / BIOTECNOLÒGICA I LA SEVA ECOSISTEMA

MÒDUL II: INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT PRECLÍNIC I FARMACÈUTIC DE NOUS MEDICAMENTS

MÒDUL III: DESENVOLUPAMENT CLÍNIC DEL MEDICAMENT

MÒDUL IV: REGISTRE FARMACÈUTIC D'UN NOU MEDICAMENT

MÒDUL V: FARMACECONOMIA, PREU I ACCÉS AL MERCAT PRE-COMERCIALITZACIÓ

MÒDUL VI: MEDICAL AFFAIRS. PLA DE PRODUCTE I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT CIENTÍFIC

MÒDUL VII: MANTENIMENT DEL REGISTRE FARMACÈUTIC I FARMACOVIGILÀNCIA

MÒDUL VIII: ACCÉS AL MERCAT POST AUTORITZACIÓ

MÒDUL IX: (TRASVERSAL): TALLERS DE COMPETÈNCIES I HABILITATS

MÒDUL X: (TRASVERSAL): PROJECTE FI DE MÀSTER

MÒDUL IX: PRÀCTIQUES EN EMPRESA

Criteris de selecció de l'alumnat (tipus de prova d'accés) : Per ser alumne d'ESAME es fa una entrevista personal exhaustiva en què es valora la part acadèmica, professionals i l'adequació amb la filosofia ètica i de valors d'ESAME. A l'alumne se li fa una prova de nivell d'anglès: TOEFL.

 

Beneficis exclusius per als alumnes

 • Webinars

 • Casos pràctics - Treball final de màster

 • Servei de Carreres Professionals

 • Business Game - Simulador

 • Networking meetings

 • Pràctiques obligatòries

 • Inserció laboral 100%

Què aconseguiràs amb el MDCIF?

 • Aprofundiràs en gestió i en làmbit científic del medicament.

 • Dominaràs cadascuna de les funcions i tasques dels seus departaments, així com la interrelació.

 • Inserció laboral a una empresa del territori nacional.

 • Milloraràs i impulsaràs la teva trajectòria professional i sabràs aprofitar les tendències empresarials del teu entorn o mercat.

+ DEMANAR INFORMACIÓ    _cc781905-5cde -3194-bb3b

DUBTES? VOLS SABER QUÈ MÉS PODEM OFERIR-TE?

Ingeniero(a) mecánico(a)

MINGPRO

MADRID

BARCELONA

Gráficas de inversión

Entrar a la Indústria Farmacèutica amb ADE, DRET, MÀRQUETING?

bottom of page