top of page

Màster de Formació Permanent

Universitat de Barcelona

MDCIF

Màster en Departaments Científics de la Indústria Farmacèutica.

Si ets un professional de la branca sanitària, vols impulsar la teva carrera i TREBALLAR a l'apassionant ÀREA CIENTÍFICA de les empreses Pharma&Biotech, aquest és el teu màster. Amb un enfocament pràctic i aplicat, una metodologia presencial/streaming compatible amb la teva vida laboral i personal i de la mà de professionals del sector, adquiriràs les habilitats necessàries per treballar a l'àrea mèdica, d'operacions, farmacovigilància, farmacoeconomia i registres entre d'altres.

PERÍODE MATRICULACIÓ OBERT FINS COBRIR PLACES DISPONIBLES ÚLTIMES PLACES!

 

Doble titulació

Els alumnes que completin amb èxit el programa obtindran una doble titulació d'ESAME Pharma Business School i la titulació pròpia de la Universitat de Barcelona.

 

Durada (hores i crèdits): 1.560 hores i 60 ECTS

¡ 12 mesos de PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES EN EMPRESES FARMACÈUTIQUES / BIOTECNOLÒGIQUES!

Dates d'inscripció i preinscripció: De gener a setembre 2022

Àrea d'especialitat La indústria farmacèutica innovadora suposa per a Espanya un estratègic motor econòmic en matèria de recerca, producció i ocupació, que a més està compromès amb la salut de les persones, la transparència, el medi ambient i la seguretat. Les persones que desenvolupen aquest programa estan involucrats en el pla de cicle de vida d'un medicament i la seva sortida professional serà: Tècnic en Regulatory Affairs, Farmacoeconomia, Farmacovigilància, Qualitat en Investigació Clínica, treballar al departament mèdic en Informació Mèdica, medical advisor entre altres així com altres departaments científics

 

Lloc on s'imparteix: FACULTAT DE FARMÀCIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.

 

Coordinadora : Begoña Román

 

Telèfon de contacte: 93 448 62 55

 

Nombre de Places que s'oferten:  25 places

Preu : 8.170 € ( 2 PAGAMENTS | PAGAMENT FINANÇAT 12 MESOS | 24 MESOS)

 

Perfil de l'alumnat i Titulació requerida: Graduats en alguna de les Branques de Coneixement de Ciències de la Salut: Biologia i Genètica; Bioquímica i Biotecnologia; Ciències biomèdiques; Ciències del comportament i psicologia; Infermeria; Farmàcia; Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optimetria i logopèdia; Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural; Medicina i odontologia; Química; Veterinària amb nivell mitjà-alt en anglès i competències requerides per a les posicions ofertes.

 

Professors del Màster |  Titulació i especialitat del professorat: El claustre d'ESAME està format per Directius/Manageres que actualment estan treballant en llocs de responsabilitat dins de multinacionals del sector. Per a l'elecció del professorat ESAME valora diferents criteris com els anys d'experiència, coneixements i habilitats a l'àrea de docència a impartir.

Tots els professors del sector treballen la seva jornada laboral a la Indústria Farmacèutica i de manera parcial de 18-21h a ESAME.

Innovació de la qualitat docent i metodologia pedagògica: La metodologia d'ESAME ES Learning by Doing. A les primeres classes els alumnes d'ESAME comencen a pensar, en equip, en un pla de cicle de vida d'un producte concret en una àrea terapèutica concreta del sector pharma&biotech que cobreixi necessitats del mercat i innovació, tenint en compte la normativa legal i ètica del sector i emprant metodologies reals.

Els alumnes d'ESAME treballen des de zero la Malaltia Target & Innovació; Plans de Desenvolupament Clínic, Registre i Accés al Mercat Precomercialització així com Plans Mèdic i d'Accés al Mercat Postcomercialització.

Atenció tutorial

L´acompanyament i l´atenció amb l´alumne és personalitzada. Es realitzen tests de competències per crear un programa personal en el desenvolupament de soft i hard skills, des de carreres professionals un professional del sector de RRHH que ha treballat a la Indústria Farmacèutica els acompanya i ajuda en els seus primers passos: CV, Role play d'entrevistes , assessorament. En matèria tècnica els alumnes tenen unes primeres sessions overview de la matèria a aprendre i tenen acompanyament dels tutors i un mentor pel desenvolupament de cadascun dels Business Case específics. Les pràctiques són obligatòries i garantides en EMPRESES FARMACÈUTIQUES del territori nacional. Per això compten amb un tutor ESAME i un tutor d'empresa que conjuntament desenvolupen l'itinerari específic per a l'exercici i l'aprenentatge de la professió.

Programa acadèmic

MÒDUL I: LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA / BIOTECNOLÒGICA I LA SEVA ECOSISTEMA

MÒDUL II: INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT PRECLÍNIC I FARMACÈUTIC DE NOUS MEDICAMENTS

MÒDUL III: DESENVOLUPAMENT CLÍNIC DEL MEDICAMENT

MÒDUL IV: REGISTRE FARMACÈUTIC D'UN NOU MEDICAMENT

MÒDUL V: FARMACECONOMIA, PREU I ACCÉS AL MERCAT PRE-COMERCIALITZACIÓ

MÒDUL VI: MEDICAL AFFAIRS. PLA DE PRODUCTE I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT CIENTÍFIC

MÒDUL VII: MANTENIMENT DEL REGISTRE FARMACÈUTIC I FARMACOVIGILÀNCIA

MÒDUL VIII: ACCÉS AL MERCAT POST AUTORITZACIÓ

MÒDUL IX: (TRASVERSAL): TALLERS DE COMPETÈNCIES I HABILITATS

MÒDUL X: (TRASVERSAL): PROJECTE FI DE MÀSTER

MÒDUL IX: PRÀCTIQUES EN EMPRESA

Criteris de selecció de l'alumnat (tipus de prova d'accés) : Per ser alumne d'ESAME es fa una entrevista personal exhaustiva en què es valora la part acadèmica, professionals i l'adequació amb la filosofia ètica i de valors d'ESAME. A l'alumne se li fa una prova de nivell d'anglès: TOEFL.

 

Beneficis exclusius per als alumnes

 • Webinars

 • Casos pràctics - Treball final de màster

 • Servei de Carreres Professionals

 • Business Game - Simulador

 • Networking meetings

 • Pràctiques obligatòries

 • Inserció laboral 100%

Què aconseguiràs amb el MDCIF?

 • Aprofundiràs en gestió i en làmbit científic del medicament.

 • Dominaràs cadascuna de les funcions i tasques dels seus departaments, així com la interrelació.

 • Inserció laboral a una empresa del territori nacional.

 • Milloraràs i impulsaràs la teva trajectòria professional i sabràs aprofitar les tendències empresarials del teu entorn o mercat.

+ DEMANAR INFORMACIÓ    _cc781905-5cde -3194-bb3b

DUBTES? VOLS SABER QUÈ MÉS PODEM OFERIR-TE?

Ingeniero(a) mecánico(a)

MINGPRO

MADRID

BARCELONA

Gráficas de inversión

Entrar a la Indústria Farmacèutica amb ADE, DRET, MÀRQUETING?

bottom of page