top of page

AVÍS LEGAL

 

TITULARITAT DEL LLOC WEB

Aquest lloc web és titularitat de Fundació Privada ESAME, amb domicili a l'av. Diagonal 520, 1r 1a, 080006 Barcelona; CIF G-62897186; reconeguda i degudament inscrita per Resolució de 21 de gener de 2003, de la Consellera de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, al Registre de Fundacions; e-mail:  esame@esame.org , (d'ara endavant “ESAME”).

 

USUARIS I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

El mer accés al present lloc web d'ESAME així com la utilització dels seus serveis atribueix la condició d'usuari (“Usuari”) i implica la plena i expressa acceptació de les Condicions Generals d'Ús recollides aquí.

Aquestes Condicions Generals són aplicables independentment de les Condicions Particulars que, si escau, puguin resultar aplicables.

ESAME es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquest Avís Legal, per la qual cosa serà convenient comprovar-ne la vigència o exactitud periòdicament.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els elements que formen aquest lloc web, a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva estructura, disseny, codi font, marques i altres signes distintius, imatges i altres elements gràfics són titularitat d'ESAME o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual.

L'ús total o parcial dels continguts del present lloc web, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra modalitat d'explotació i/o activitat similar queda totalment prohibida excepte autorització prèvia i expressa per part d'ESAME.

 

CONTRASENYES

Algunes seccions del present lloc web tenen laccés restringit mitjançant contrasenya. La contrasenya atribuïda a cada Usuari és personal i intransferible. L'Usuari ha de fer un ús diligent de les contrasenyes que us assignin i mantenir-les en secret. L'Usuari respondrà davant d'ESAME i, si escau, davant de tercers, dels danys i perjudicis que es puguin irrogar com a conseqüència d'un mal ús de la contrasenya. En cas de pèrdua, sostracció o coneixement per part de tercers de la contrasenya, l'Usuari haurà d'informar immediatament ESAME.

 

RESPONSABILITAT

ESAME no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del present lloc web ni la inexistència d'errors o omissions als continguts. En conseqüència, ESAME queda eximit de qualsevol responsabilitat que es derivi de l'incorrecte funcionament i/o interrupcions de la present pàgina web.

Així mateix, ESAME no es fa responsable dels danys de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar els errors o omissions en els continguts, la manca de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos en els seus continguts, entre d'altres. No obstant això, ESAME farà els millors esforços per adoptar totes les mesures tecnològiques apropiades per evitar aquest tipus de circumstàncies.

L'accés al present lloc web així com l'ús que es pugui fer de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari. L'Usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la present pàgina Web, essent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que se'n derivi.

ESAME no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, en fòrums, xats, blocs, xarxes socials o qualssevol altres mitjans que permetin a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web d'ESAME.

Queda prohibida qualsevol tipus d'acció per part de l'Usuari sobre aquest lloc web que origini una sobrecàrrega de funcionament excessiva en els sistemes informàtics d'ESAME, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots o programaris que alterin el funcionament normal del lloc web. .

ENLLAÇOS

Els enllaços o hiperenllaços d'aquest lloc web poden dirigir l'usuari a altres llocs d'Internet. Aquests llocs són titularitat de tercers i ESAME no exerceix cap control sobre aquests ni el seu contingut. Per tant, ESAME no assumeix cap responsabilitat per la informació, el contingut o els serveis que es puguin incloure en aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. ESAME tampoc no es pot fer responsable del funcionament del lloc web enllaçat ni dels possibles danys que es puguin derivar de l'accés o ús d'aquest.

Així mateix, la inclusió d'aquests enllaços a la pàgina web d'ESAME no implicarà cap relació entre ESAME i les persones o entitats titulars d'aquests continguts o titulars dels llocs web connectats.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Si voleu informació sobre la Política de Protecció de Dades Personals d'ESAME acceda  AQUÍ

 

POLÍTICA DE COOKIES

Si voleu informació sobre la Política de Cookies del present lloc web acceda  AQUÍ

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que componen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al present lloc web o de l'ús de la informació i/o dels serveis que s'hi puguin oferir, ESAME i l'Usuari acorden sotmetre's, amb renúncia expressa del seu propi si un altre els correspongués, als jutges i tribunals de Madrid (Espanya).

 

bottom of page