top of page

El COFBI, ESAME i BASQUE HEALTH CLUSTER s'uneixen per donar resposta a la demanda de professionals amb alta qualificació per part de la indústria biofarmacèutica i de dispositius mèdics “Medical Devices”.

  • Estableixen un marc de col·laboració per al desenvolupament de talent entre estudiants i joves professionals, perquè puguin capacitar-se i treballar en recerca clínica a centres sanitaris i/oa la indústria biofarmacèutica i de dispositius mèdics “medical devices”.

Bilbao, XX de març. El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes del País Basc, ESAME, Escola del Medicament, i Associació Basque Health Cluster (BHC) han signat un conveni en què es comprometen a desenvolupar el talent entre estudiants i joves professionals, amb l'objectiu que es puguin capacitar per treballar en la investigació clínica de centres sanitaris i/o en les diverses àrees funcionals de la indústria biofarmacèutica i de dispositius mèdics “medical devices”, on estigui present la fisioteràpia i les seves intervencions d'exercici terapèutic, per tal de donar resposta a la manca de professionals amb alta qualificació en aquest sector.

D'aquesta manera, el COFPV es compromet a identificar talent entre els fisioterapeutes interessats a capacitar-se per treballar com a professionals en recerca clínica a centres sanitaris i/oa les diverses àrees funcionals de la salut col·laborant amb ESAME i BHC en el disseny de l'itinerari formatiu que necessitarà la capacitació del talent esmentat.

Per la seva banda, ESAME acorda col·laborar com a element actiu en la capacitació de talent perquè els estudiants i els professionals joves es formin i puguin treballar en recerca clínica a centres sanitaris i/o en múltiples àrees funcionals de la salut on estigui present la fisioteràpia i intervencions d'exercici terapèutic, educació sanitària, entre d'altres múltiples actuacions, que té com a objectiu promoure, prevenir, curar i recuperar la salut de les persones. Per això, ESAME posa a disposició un itinerari formatiu a través dels seus programes Màster de Formació Permanent (Títols Propis d'ESAME-UAX), els Certificats Professionals i el programa de Doctorat Industrial ESAME en col·laboració amb UAX (Universitat Alfonso X El Sabio).

L'associació referent del sector de les biociències i de la salut d'Euskadi, Basque Health Cluster (BHC), que aglutina entitats que desenvolupen productes i serveis per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, es compromet a identificar-ne les possibles necessitats de perfils professionals que requereixen l'àrea de recerca clínica a centres sanitaris i/oa les diverses àrees funcionals de la fisioteràpia, així com la indústria farmacèutica, biotecnològica i de productes sanitaris “medical devices”; difondre el present acord entre els seus associats, amb l'objectiu que els alumnes matriculats a ESAME puguin dur a terme les seves pràctiques de màster, de certificat o de doctorand industrial a les empreses i/o als centres sanitaris membres de BHC i col·laborant amb ESAME i el COFPV en el disseny de l'itinerari formatiu que necessitarà la capacitació del talent i l'oferta de professorat de les intervencions no farmacològiques lligades a la fisioteràpia.

Finalment, l'acord preveu que els col·legiats del COFPV i les persones empleades dels associats del BH Cluster es podran beneficiar d'un descompte del 5% en les activitats i/o programes formatius organitzats per ESAME.

  • Estableixen un marc de col·laboració per al desenvolupament de talent entre estudiants i joves professionals, perquè puguin capacitar-se i treballar en recerca clínica a centres sanitaris i/oa la indústria farmacèutica

Bilbao, XX de març. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Biscaia, ESAME, Escola del Medicament, i Associació Basque Health Cluster (BHC) han signat un conveni en què es comprometen a desenvolupar el talent entre estudiants i joves professionals, amb l'objectiu que es puguin capacitar per treballar en la investigació clínica de centres sanitaris i/o en les diverses àrees funcionals de la indústria farmacèutica, biotecnològica i de productes sanitaris “medical devices” i donar resposta així a la manca de professionals amb alta qualificació en aquest sector.

D'aquesta manera, el COFBI es compromet a identificar talent interessat a capacitar-se per treballar com a professionals en recerca clínica a centres sanitaris i/oa les diverses àrees funcionals de la indústria farmacèutica, biotecnològica i de productes sanitaris “medical devices” i col·laborant amb ESAME i BHC en el disseny de l'itinerari formatiu que necessitarà la capacitació del talent esmentat.

Per la seva banda, ESAME acorda col·laborar com a element actiu en la capacitació de talent perquè els estudiants i els professionals joves es formin i puguin treballar en recerca clínica en centres sanitaris i/o en les diverses àrees funcionals de la indústria farmacèutica, biotecnològica i de productes sanitaris “medical devices”, a través dels seus programes Màster de Formació Permanent (Títols Propis d'ESAME-UAX), els Certificats Professionals i el programa de Doctorat Industrial ESAME en col·laboració amb UAX (Universitat Alfonso X El Sabio).

L'associació referent del sector de les biociències i de la salut d'Euskadi, Basque Health Cluster (BHC), que aglutina entitats que desenvolupen productes i serveis per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, es compromet a identificar-ne les possibles necessitats de perfils professionals que requereixen l'àrea de recerca clínica a centres sanitaris i/oa les diverses àrees funcionals de la indústria farmacèutica, biotecnològica i de productes sanitaris “medical devices”; difondre el present acord entre els seus associats, amb l'objectiu que els alumnes matriculats a ESAME puguin dur a terme les seves pràctiques de màster, de certificat o de doctorand industrial a les empreses i/o als centres sanitaris membres de BHC i col·laborant amb ESAME i el COFBI en el disseny de l'itinerari formatiu que necessitarà la capacitació del talent i l'oferta de professorat de la indústria farmacèutica, biotecnològica i de productes sanitaris “medical devices”.

Finalment, l'acord preveu que els col·legiats del COFBI i les persones empleades dels associats del BH Cluster es podran beneficiar d'un descompte del 5% en les activitats i/o programes formatius organitzats per ESAME.

El COFBI, ESAME i BASQUE HEALTH CLUSTER s'uneixen per donar resposta a la demanda de professionals amb alta qualificació per part de la indústria farmacèutica
bottom of page