top of page

TITULACIÓ PRÒPIA 

uax_logo.png

CECIC
Màster en Study Coordinator- Assajos Clínics

Si ets un professional de la branca sanitària, vols impulsar la teva carrera i TREBALLAR a l'apassionant món dels Assajos Clínics, aquest és el teu màster. Amb un enfocament pràctic i aplicat, streaming compatible amb la teva vida laboral i personal i de la mà de professionals del sector, adquiriràs les habilitats necessàries per ser Study Coordinator.

PERÍODE MATRICULACIÓ OBERT FINS COBRIR PLACES DISPONIBLES ÚLTIMES PLACES!

 

Doble titulació

Els alumnes que completin amb èxit el programa obtindran una doble titulació d'ESAME Pharma Business School i la Titulació pròpia de la Universitat Alfonso X el Sabio. 

 

Durada (hores i crèdits): 1.560 hores |   60 ECTS

¡ 12 mesos de PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES EN EMPRESES FARMACÈUTIQUES / BIOTECNOLÒGIQUES!

Dates d'inscripció i preinscripció: De gener a setembre 2022

Àrea d'especialitat : Els hospitals són clau en la realització d'assajos clínics. Les unitats centrals d'assaigs clínics són les responsables de la gestió de tots aquells assaigs clínics que comportin la investigació d'un medicament. Entre les funcions del coordinador d'estudis clínics figuren les de recopilar la documentació necessària per dur a terme els assaigs, revisar històries clíniques de pacients per comprovar si compleixen els requisits necessaris per participar a l'estudi i compilar les dades que s'originen durant la pròpia investigació .

 

Impartició: Metodologia streaming

Coordinadora : Leticia Martin  

 

Telèfon de contacte: 93 448 62 55

 

Nombre de Places que s'oferten: 25 places

Preu : 5.670 euros ( 2 PAGAMENTS | PAGAMENT FINANÇAT 12 MESOS | 24 MESOS)

 

Perfil de l'alumnat i Titulació requerida: Graduats en alguna de les Branques de Coneixement de Ciències de la Salut: Biologia i Genètica; Bioquímica i Biotecnologia; Ciències biomèdiques; Ciències del comportament i psicologia; Infermeria; Farmàcia; Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optimetria i logopèdia; Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural; Medicina i odontologia; Química; Veterinària amb nivell mitjà-alt en anglès i competències requerides per a les posicions ofertes.

Possibilitat de beques i qui les concedeix (Important): La UAX promou el desenvolupament professional i l'ocupabilitat dels seus estudiants/exalumnes de les UAX amb 50.000€ en ajuts a l'estudi per cursar un màster o MBA impartits per ESAME. A més, ESAME ofereix la possibilitat del pagament mensual a 0% d'interès, a això se suma que el mòdul de pràctiques en empresa garanteix l'estada a importants multinacionals del sector amb beques remunerades per les empreses col·laboradores. Aquest import permet finançar entre el 70 i el 90% del programa.

 

Professors del Màster |  Titulació i especialitat del professorat: El claustre d'ESAME està format per Directius/Manageres que actualment estan treballant en llocs de responsabilitat dins de multinacionals del sector. Per a l'elecció del professorat ESAME valora diferents criteris com els anys d'experiència, coneixements i habilitats a l'àrea de docència a impartir.

Tots els professors del sector treballen la seva jornada laboral a la Indústria Farmacèutica i de manera parcial de 18-21h a ESAME.

Innovació de la qualitat docent i metodologia pedagògica: La metodologia d'ESAME ES Learning by Doing. A les primeres classes els alumnes d'ESAME comencen a pensar, en equip, en un pla de cicle de vida d'un producte concret en una àrea terapèutica concreta del sector pharma&biotech que cobreixi necessitats del mercat i innovació, tenint en compte la normativa legal i ètica del sector i emprant metodologies reals.

Els alumnes d'ESAME treballen des de zero entendre molt bé la Malaltia Target & Innovació , el disseny del Protocol Synopsis i el Consentiment Informat així com la Gestió medicació i Mostres Biològiques . A més dels Business Case modulars, les classes b-learning, mentories, els alumnes treballen amb un simulador que integra la gestió de projectes per a un Nou Medicament.

Atenció tutorial

L´acompanyament i l´atenció amb l´alumne és personalitzada. Es realitzen tests de competències per crear un programa personal en el desenvolupament de soft i hard skills, des de carreres professionals un professional del sector de RRHH que ha treballat a la Indústria Farmacèutica els acompanya i ajuda en els seus primers passos: CV, Role play d'entrevistes , assessorament. En matèria tècnica els alumnes tenen unes primeres sessions overview de la matèria a aprendre i tenen acompanyament dels tutors i un mentor pel desenvolupament de cadascun dels Business Case específics. Les pràctiques són obligatòries i garantides a Hospitals del territori nacional. Per això compten amb un tutor ESAME i un tutor d'empresa (Investigador principal o coordinador de la unitat d'assajos clínics) que conjuntament desenvolupen l'itinerari específic per a l'exercici i l'aprenentatge de la professió.

Programa acadèmic

MÒDUL I: ACCÉS A LA COORDINACIÓ D'ASSAJOS CLÍNICS. LA RECERCA CLÍNICA I EL SEU ENTORN

MÒDUL II: EL DESENVOLUPAMENT PRECLÍNIC I CLÍNIC DE MEDICAMENTS

MÒDUL III: MARC LEGISLATIU DE LA INVESTIGACIÓ A NIVELL NACIONAL I INTERNACIONAL

MÒDUL IV: EL DISSENY D'UN ASSAIG CLÍNIC

MÒDUL V: ESTADÍSTICA APLICADA A L'ASSAIG CLÍNIC

MÒDUL VI: ASSAJOS CLÍNICS EN DIFERENTS ÀREES TERAPÈUTIQUES

MÒDUL VII: ORGANITZACIÓ DE LA RECERCA CLÍNICA. POSADA EN MARXA D'UN ASSAIG CLÍNIC

MÒDUL VIII: GESTIÓ, COORDINACIÓ I MONITORITZACIÓ D'ASSAJOS CLÍNICS A CENTRES SANITARIS

MÒDUL IX: GESTIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA A CENTRES SANITARIS

MÒDUL X: SIMULADOR GESTIÓ DE PROJECTES EN INVESTIGAVIÓ CLÍNICA

MÒDUL XI (TRASVERSAL): DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES DELS PROFESSIONALS DE LA INVESTIGACIÓ CLÍNICA

MÒDUL XII (TRASVERSAL): PROJECTE FI DE MÀSTER

MÒDUL XIII (TRASVERSAL): PRÀCTIQUES A HOSPITALS

Criteris de selecció de l'alumnat (tipus de prova d'accés) : Per ser alumne d'ESAME es fa una entrevista personal exhaustiva en què es valora la part acadèmica, professionals i l'adequació amb la filosofia ètica i de valors d'ESAME. A l'alumne se li fa una prova de nivell d'anglès: TOEFL.

 

Beneficis exclusius per als alumnes

 • Webinars

 • Casos pràctics - Treball final de màster

 • Servei de Carreres Professionals

 • Business Game - Simulador

 • Networking meetings

 • Pràctiques obligatòries

 • Inserció laboral 100%

Què aconseguiràs amb el Màster de Coordinador d'Assaigs Clínics?

 • Aprofundiràs en gestió i coordinació d'assaigs clínics

 • Dominaràs cadascuna de les funcions i tasques d'un assaig clínic, així com la interrelació.

 • Inserció laboral en un Hospital del territori nacional com a Study Coordinator

 • Milloraràs i impulsaràs la teva trajectòria professional i sabràs aprofitar les tendències empresarials del teu entorn o mercat.

+ DEMANAR INFORMACIÓ     _cc781905-5cde -3194-BB3

bottom of page