top of page

Màster de Formació Permanent

uax_logo.png

MFIR
Màster de Formació
Permanent en Desenvolupament, Producció, Fabricació, Control-Garantia de Qualitat i Registre de Medicaments.

Si ets un professional de la branca sanitària, vols impulsar la teva carrera i TREBALLAR a l'apassionant món INDUSTRIAL de les empreses Pharma&Biotech, aquest és el teu màster. Amb un enfocament pràctic i aplicat, una metodologia presencial/streaming compatible amb la teva vida laboral i personal i de la mà de professionals del sector, adquiriràs les habilitats necessàries per treballar a l'àrea industrial.

PERÍODE MATRICULACIÓ OBERT FINS COBRIR PLACES DISPONIBLES ÚLTIMES PLACES!

 

Doble titulació

Els alumnes que completin amb èxit el programa obtindran una doble titulació d'ESAME Pharma Business School i la Titulació pròpia de la Universitat Alfonso X el Sabio. 

 

Durada (hores i crèdits): 1.560 hores i 60 ECTS

¡ 12 mesos de PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES EN EMPRESES FARMACÈUTIQUES / BIOTECNOLÒGIQUES!

Dates d'inscripció i preinscripció: De gener a setembre 2022

Àrea d'especialitat : La inversió en R+D de les empreses farmacèutiques consolida el lideratge al sector Industrial a Espanya. La qualificació i el desenvolupament de professionals en aquesta àrea és un element diferencial i clau. El sector demanda tècnics en desenvolupament químic, farmacèutic, control i garantia de qualitat, validacions, serveis tècnics així com en producció, fabricació i registres per a les importants CMOs (Contract Manufacturing Organizations) i grans Laboratoris Farmacèutics del nostre país

 

Lloc on s'imparteix: ESAME disposa d'instal·lacions de més de 1500m2 per a la impartició dels seus programes amb una metodologia b-learning (blended) en ple Barri salamanca: Carrer Velázquez, 57, Madrid, situant-se així en unes de les zones més valorades , demandes i de major flux comercial.

 

Coordinadora : Claudia Vazquez

 

Telèfon de contacte: 91 250 14 44

 

Nombre de Places que s'oferten:  25-30 places

Preu : 9.070 € ( 2 PAGAMENTS | PAGAMENT FINANÇAT 12 MESOS | 24 MESOS)

 

Perfil de l'alumnat i Titulació requerida: Graduats en alguna de les Branques de Coneixement de Ciències de la Salut: Biologia i Genètica; Bioquímica i Biotecnologia; Ciències biomèdiques; Ciències del comportament i psicologia; Infermeria; Farmàcia; Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optimetria i logopèdia; Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural; Medicina i odontologia; Química; Veterinària amb nivell mitjà-alt en anglès i competències requerides per a les posicions ofertes.

Possibilitat de beques i qui les concedeix (Important): La UAX promou el desenvolupament professional i l'ocupabilitat dels seus estudiants/exalumnes de les UAX amb 50.000€ en ajuts a l'estudi per cursar un màster o MBA impartits per ESAME. A més, ESAME ofereix la possibilitat del pagament mensual a 0% d'interès, a això se suma que el mòdul de pràctiques en empresa garanteix l'estada a importants multinacionals del sector amb beques remunerades per les empreses col·laboradores. Aquest import permet finançar entre el 70 i el 90% del programa.

 

Professors del Màster |  Titulació i especialitat del professorat: El claustre d'ESAME està format per Directius/Manageres que actualment estan treballant en llocs de responsabilitat dins de multinacionals del sector. Per a l'elecció del professorat ESAME valora diferents criteris com els anys d'experiència, coneixements i habilitats a l'àrea de docència a impartir.

Tots els professors del sector treballen la seva jornada laboral a la Indústria Farmacèutica i de manera parcial de 18-21h a ESAME.

Innovació de la qualitat docent i metodologia pedagògica: La metodologia d'ESAME ES Learning by Doing. A les primeres classes els alumnes d'ESAME comencen a pensar, en equip, en un pla de cicle de vida d'un producte concret en una àrea terapèutica concreta del sector pharma&biotech que cobreixi necessitats del mercat i innovació, tenint en compte la normativa legal i ètica del sector i emprant metodologies reals.

Els alumnes d'ESAME treballen des de zero la Malaltia Target & Innovació; Plans de Desenvolupament Farmacèutic i Industrialització i el Pla de Registre

Atenció tutorial

L´acompanyament i l´atenció amb l´alumne és personalitzada. Es realitzen tests de competències per crear un programa personal en el desenvolupament de soft i hard skills, des de carreres professionals un professional del sector de RRHH que ha treballat a la Indústria Farmacèutica els acompanya i ajuda en els seus primers passos: CV, Role play d'entrevistes , assessorament. En matèria tècnica els alumnes tenen unes primeres sessions overview de la matèria a aprendre i tenen acompanyament dels tutors i un mentor pel desenvolupament de cadascun dels Business Case específics. Les pràctiques són obligatòries i garantides a EMPRESES FARMACÈUTIQUES | CMOs del territori nacional. Per això compten amb un tutor ESAME i un tutor d'empresa que conjuntament desenvolupen l'itinerari específic per a l'exercici i l'aprenentatge de la professió.

Programa acadèmic

MÒDUL I: ACCÉS A LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES

MÒDUL II: EL MEDICAMENT I EL SEU ENTORN

MÒDUL III: GARANTIA DE QUALITAT AL SECTOR FARMACÈUTIC

MÒDUL IV: INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT FARMACÈUTIC

MÒDUL V: PRODUCCIÓ FARMACÈUTICA

MÒDUL VI: REGULATORY AFFAIRS

MÒDUL VII: SIMULADOR DE NEGOCI FARMACÈUTIC I BIOTECNOLÒGIC

MÒDUL VIII (TRASVERSAL): PROJECTE FINAL DE MÀSTER

 MÒDUL IX (TRASVERSAL): PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN EMPRESES

Criteris de selecció de l'alumnat (tipus de prova d'accés) : Per ser alumne d'ESAME es fa una entrevista personal exhaustiva en què es valora la part acadèmica, professionals i l'adequació amb la filosofia ètica i de valors d'ESAME. A l'alumne se li fa una prova de nivell d'anglès: TOEFL.

 

Beneficis exclusius per als alumnes

 • Webinars

 • Casos pràctics - Treball final de màster

 • Servei de Carreres Professionals

 • Business Game - Simulador

 • Networking meetings

 • Pràctiques obligatòries

 • Inserció laboral 100%

Què aconseguiràs amb el MFIR?

 • Aprofundiràs en gestió i en làmbit industrial del medicament.

 • Dominaràs cadascuna de les funcions i tasques dels seus departaments, així com la interrelació.

 • Inserció laboral en una empresa o CMO del territori nacional.

 • Milloraràs i impulsaràs la teva trajectòria professional i sabràs aprofitar les tendències empresarials del teu entorn o mercat.

+ DEMANAR INFORMACIÓ    _cc781905-5cde -3194-bb3b

DUBTES? VOLS SABER QUÈ MÉS PODEM OFERIR-TE?

Ingeniero(a) mecánico(a)

MINGPRO

MADRID

BARCELONA

Gráficas de inversión

Entrar a la Indústria Farmacèutica amb ADE, DRET, MÀRQUETING?

bottom of page