top of page

TITULACIÓ PRÒPIA 

MMEC
Màster en Monitorització i Gestió d'Assaigs Clínics

Si ets un professional de la branca sanitària, vols impulsar la teva carrera i TREBALLAR a l'apassionant món dels Assajos Clínics, aquest és el teu màster. Amb un enfocament pràctic i aplicat, una metodologia presencial/streaming compatible amb la teva vida laboral i personal i de la mà de professionals del sector, adquiriràs les habilitats necessàries per ser CRA. 

PERÍODE MATRICULACIÓ OBERT FINS COBRIR PLACES DISPONIBLES ÚLTIMES PLACES!

 

Doble titulació

Els alumnes que completin amb èxit el programa obtindran una doble titulació d'ESAME Pharma Business School i la Titulació pròpia de la Universitat Alfonso X el Sabio. 

 

Durada (hores i crèdits): 1.560 hores |   60 ECTS

¡ 12 mesos de PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES EN EMPRESES FARMACÈUTIQUES / BIOTECNOLÒGIQUES!

Dates d'inscripció i preinscripció: De gener a setembre 2022

Àrea d'especialitat :  España disposa d'una posició de referència internacional en investigació clínica. Avui dia gràcies al treball col·laboratiu entre companyies farmacèutiques, autoritats sanitàries, hospitals, investigadors i pacients, Espanya ha esdevingut una referència internacional en assaigs clínics. Només el 2020 es van aprovar 1.019 estudis, el 34% dels quals corresponen a medicaments per tractar diferents patologies. Aquest augment en Investigació provoca una forta necessitat de CRAs- MONITORS D'ASSAJOS CLÍNICS al nostre país. Aquest postgrau té com a objectiu capacitar i desenvolupar MONITORS D'ASSAJOS CLÍNICS .

 

Lloc on s'imparteix: ESAME disposa d'instal·lacions de més de 1500m2 per a la impartició dels seus programes amb una metodologia b-learning (blended) en ple Barri salamanca: Carrer Velázquez, 57, Madrid, situant-se així en unes de les zones més valorades , demandes i de major flux comercial.

 

Coordinadora : Leticia Martin  

 

Telèfon de contacte: 91 250 14 44

 

Nombre de Places que s'oferten:  35 places

Preu : 7.790 € ( 2 PAGAMENTS | PAGAMENT FINANÇAT 12 MESOS | 24 MESOS)

 

Perfil de l'alumnat i Titulació requerida: Graduats en alguna de les Branques de Coneixement de Ciències de la Salut: Biologia i Genètica; Bioquímica i Biotecnologia; Ciències biomèdiques; Ciències del comportament i psicologia; Infermeria; Farmàcia; Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optimetria i logopèdia; Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural; Medicina i odontologia; Química; Veterinària amb nivell mitjà-alt en anglès i competències requerides per a les posicions ofertes.

Possibilitat de beques i qui les concedeix (Important): La UAX promou el desenvolupament professional i l'ocupabilitat dels seus estudiants/exalumnes de les UAX amb 50.000€ en ajuts a l'estudi per cursar un màster o MBA impartits per ESAME. A més, ESAME ofereix la possibilitat del pagament mensual a 0% d'interès, a això se suma que el mòdul de pràctiques en empresa garanteix l'estada a importants multinacionals del sector amb beques remunerades per les empreses col·laboradores. Aquest import permet finançar entre el 70 i el 90% del programa.

 

Professors del Màster |  Titulació i especialitat del professorat: El claustre d'ESAME està format per Directius/Manageres que actualment estan treballant en llocs de responsabilitat dins de multinacionals del sector. Per a l'elecció del professorat ESAME valora diferents criteris com els anys d'experiència, coneixements i habilitats a l'àrea de docència a impartir.

Tots els professors del sector treballen la seva jornada laboral a la Indústria Farmacèutica i de manera parcial de 18-21h a ESAME.

Innovació de la qualitat docent i metodologia pedagògica: La metodologia d'ESAME ES Learning by Doing. A les primeres classes els alumnes d'ESAME comencen a pensar, en equip, en un pla de cicle de vida d'un producte concret en una àrea terapèutica concreta del sector pharma&biotech que cobreixi necessitats del mercat i innovació, tenint en compte la normativa legal i ètica del sector i emprant metodologies reals.

Els alumnes d'ESAME treballen des de zero entendre molt bé la Malaltia Target & Innovació, la realització d'un Protocol Synopsis i el Consentiment Informat així com el desenvolupament de Plans de Monitorització i Reclutament.

Atenció tutorial

L´acompanyament i l´atenció amb l´alumne és personalitzada. Es realitzen tests de competències per crear un programa personal en el desenvolupament de soft i hard skills, des de carreres professionals un professional del sector de RRHH que ha treballat a la Indústria Farmacèutica els acompanya i ajuda en els seus primers passos: CV, Role play d'entrevistes , assessorament. En matèria tècnica els alumnes tenen unes primeres sessions overview de la matèria a aprendre i tenen acompanyament dels tutors i un mentor pel desenvolupament de cadascun dels Business Case específics. Les pràctiques són obligatòries i garantides a COMPANYIES D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA del territori nacional. Per això compten amb un tutor ESAME i un tutor d'empresa (Investigador principal o coordinador de la unitat d'assajos clínics) que conjuntament desenvolupen l'itinerari específic per a l'exercici i l'aprenentatge de la professió.

Programa acadèmic

MÒDUL I: LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA / BIOTECNOLÒGICA I LA SEVA ECOSISTEMA

MÒDUL II: LES BASES FARMACOLÒGIQUES DE LA TERAPÈUTICA. LA R+D+i DELS MEDICAMENTS

MÒDUL III: INVESTIGACIÓ CLÍNICA DE MEDICAMENTS I LES SEVES ORGANITZACIONS INVOLUCRADES

MÒDUL IV: TIPUS D'ESTUDIS I ASSAJOS CLÍNICS EN DIFERENTS ÀREES TERAPÈUTIQUES

MÒDUL V: LA POSADA EN MARXA D'UN ESTUDI CLÍNIC. ASPECTES ÈTICS, REGULADORS I CONTRACTUALS DE L'ASSAIG CLÍNIC

MÒDUL VI: GESTIÓ DE PROJECTES EN INVESTIGACIÓ CLÍNICA

MÒDUL VII: GESTIÓ I MONITORITZACIÓ D'ASSAJOS CLÍNICS

MÒDUL VIII: (TRASVERSAL): DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES DELS PROFESSIONALS DE LA INVESTIGACIÓ CLÍNICA

MÒDUL IX: (TRASVERSAL): PROJECTE FI DE MÀSTER

MÒDUL X (TRASVERSAL: PRÀCTIQUES EN EMPRESES

Criteris de selecció de l'alumnat (tipus de prova d'accés) : Per ser alumne d'ESAME es fa una entrevista personal exhaustiva en què es valora la part acadèmica, professionals i l'adequació amb la filosofia ètica i de valors d'ESAME. A l'alumne se li fa una prova de nivell d'anglès: TOEFL.

 

Beneficis exclusius per als alumnes

 • Webinars

 • Casos pràctics - Treball final de màster

 • Servei de Carreres Professionals

 • Business Game - Simulador

 • Networking meetings

 • Pràctiques obligatòries

 • Inserció laboral 100%

Què aconseguiràs amb el Màster de Monitor d'Assaigs Clínics?

 • Aprofundiràs en gestió i monitorització d'assajos clínics

 • Dominaràs cadascuna de les funcions i tasques d'un assaig clínic, així com la interrelació.

 • Inserció laboral en una Companyia de Recerca Clínica del territori nacional com a CRA.

 • Milloraràs i impulsaràs la teva trajectòria professional i sabràs aprofitar les tendències empresarials del teu entorn o mercat.

+ DEMANAR INFORMACIÓ    _cc781905-5cde -3194-bb3b

DUBTES? VOLS SABER QUÈ MÉS PODEM OFERIR-TE?

Ingeniero(a) mecánico(a)

MINGPRO

MADRID

BARCELONA

Gráficas de inversión

¿Entrar en la Indústria Farmacéutica con ADE, DERECHO, MARKETING?

bottom of page