top of page

TITULACIÓ PRÒPIA 

uax_logo.png

MINGPRO
MÀSTER EN ENGINYERIA DE PRODUCTES I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ I DIRECCIÓ DE PLANTES DE LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

Si ets enginyer, vols impulsar la teva carrera i TREBALLAR a l'apassionant món de la Indústria Farmacèutica/Healthcare, aquest és el teu màster. Amb un enfocament pràctic i aplicat, una metodologia presencial/streaming compatible amb la teva vida laboral i personal, i de la mà de professionals del sector, adquiriràs les habilitats necessàries per ser Enginyer especialitzat en Enginyeria de Productes i Processos. Enginyeria Concurrent. Estratègia de les Operacions. Planificació de la Producció Industrial Farmacèutica  entre altres sortides professionals.

PERÍODE MATRICULACIÓ OBERT FINS COBRIR PLACES DISPONIBLES ÚLTIMES PLACES!

 

Doble titulació

Els alumnes que completin amb èxit el programa obtindran una doble titulació d'ESAME Pharma Business School i la Titulació pròpia de la Universitat Alfonso X el Sabio. 

 

Durada (hores i crèdits): 1.560 hores i 60 ECTS

¡ 12 mesos de PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES EN EMPRESES FARMACÈUTIQUES / BIOTECNOLÒGIQUES!

Dates d'inscripció i preinscripció: De gener a setembre 2022

Àrea d'especialitat : La inversió en R+D de les empreses farmacèutiques consolida el lideratge al sector Industrial a Espanya. La qualificació i el desenvolupament de professionals en aquesta àrea és un element diferencial i clau. El sector demanda tècnics en desenvolupament químic, farmacèutic, control i garantia de qualitat, validacions, serveis tècnics així com en producció, fabricació i registres per a les importants CMOs (Contract Manufacturing Organizations) i grans Laboratoris Farmacèutics del nostre país

 

Lloc on s'imparteix: ESAME disposa d'instal·lacions de més de 1500m2 per a la impartició dels seus programes amb una metodologia b-learning (blended) en ple Barri salamanca: Carrer Velázquez, 57, Madrid, situant-se així en unes de les zones més valorades , demandes i de major flux comercial.

 

Coordinadora : Claudia Vazquez

 

Telèfon de contacte: 91 250 14 44

 

Nombre de Places que s'oferten:  25-30 places

Preu : 9.070 € ( 2 PAGAMENTS | PAGAMENT FINANÇAT 12 MESOS | 24 MESOS)

 

Perfil de l'alumnat i Titulació requerida: Enginyers amb nivell mitjà-alt en anglès i competències requerides per a les posicions ofertes.

Possibilitat de beques i qui les concedeix (Important): La UAX promou el desenvolupament professional i l'ocupabilitat dels seus estudiants/exalumnes de les UAX amb 50.000€ en ajuts a l'estudi per cursar un màster o MBA impartits per ESAME. A més, ESAME ofereix la possibilitat del pagament mensual a 0% d'interès, a això se suma que el mòdul de pràctiques en empresa garanteix l'estada a importants multinacionals del sector amb beques remunerades per les empreses col·laboradores. Aquest import permet finançar entre el 70 i el 90% del programa.

 

Professors del Màster |  Titulació i especialitat del professorat: El claustre d'ESAME està format per Directius/Manageres que actualment estan treballant en llocs de responsabilitat dins de multinacionals del sector. Per a l'elecció del professorat ESAME valora diferents criteris com els anys d'experiència, coneixements i habilitats a l'àrea de docència a impartir.

Tots els professors del sector treballen la seva jornada laboral a la Indústria Farmacèutica i de manera parcial de 18-21h a ESAME.

Innovació de la qualitat docent i metodologia pedagògica: La metodologia d'ESAME ES Learning by Doing. A les primeres classes els alumnes d'ESAME comencen a pensar, en equip, en un pla de cicle de vida d'un producte concret en una àrea terapèutica concreta del sector pharma&biotech que cobreixi necessitats del mercat i innovació, tenint en compte la normativa legal i ètica del sector i emprant metodologies reals.

Els alumnes d'ESAME treballen des de zero la Malaltia Target & Innovació; Plans de Desenvolupament Farmacèutic i Industrialització.

Atenció tutorial

L´acompanyament i l´atenció amb l´alumne és personalitzada. Es realitzen tests de competències per crear un programa personal en el desenvolupament de soft i hard skills, des de carreres professionals un professional del sector de RRHH que ha treballat a la Indústria Farmacèutica els acompanya i ajuda en els seus primers passos: CV, Role play d'entrevistes , assessorament. En matèria tècnica els alumnes tenen unes primeres sessions overview de la matèria a aprendre i tenen acompanyament dels tutors i un mentor pel desenvolupament de cadascun dels Business Case específics. Les pràctiques són obligatòries i garantides a EMPRESES FARMACÈUTIQUES | CMOs del territori nacional. Per això compten amb un tutor ESAME i un tutor d'empresa que conjuntament desenvolupen l'itinerari específic per a l'exercici i l'aprenentatge de la professió.

Programa acadèmic

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ AL MINGPRO - MÀSTER EN ENGINYERIA DE LA PRODUCCIÓ I DIRECCIÓ DE PLANTES DE LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

MÒDUL II: LES PLANTES DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL FARMACÈUTICA I EL SEU PROCÉS DE GESTIÓ. LEAN MANUFACTURING

MÒDUL III: DISSENY, GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I MANTENIMENT DE PLANTES DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL FARMACÈUTICA

MÒDUL IV: GESTIÓ DE LA QUALITAT I DIRECCIÓ TÈCNICA DE PLANTES DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL FARMACÈUTICA

MÒDUL V: PROJECTES INDUSTRIALS, GESTIÓ DEL RISC I MILLORA CONTÍNUA DE PLANTES DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL FARMACEÚTICA

MÒDUL VI: DIRECCIÓ DE PLANTES INDUSTRIALS DE LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

MÒDUL VII: ECONOMIA I FINANCES DE PLANTES DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL FARMACÈUTICA

MÒDUL VIII: INTERNACIONALITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL FARMACÈUTICA

MÒDUL IX: PROJECTE FI DE MÀSTER

MÒDUL X: PRÀCTIQUES EN EMPRESA

Criteris de selecció de l'alumnat (tipus de prova d'accés) : Per ser alumne d'ESAME es fa una entrevista personal exhaustiva en què es valora la part acadèmica, professionals i l'adequació amb la filosofia ètica i de valors d'ESAME. A l'alumne se li fa una prova de nivell d'anglès: TOEFL.

 

Beneficis exclusius per als alumnes

 • Webinars

 • Casos pràctics - Treball final de màster

 • Servei de Carreres Professionals

 • Business Game - Simulador

 • Networking meetings

 • Pràctiques obligatòries

 • Inserció laboral 100%

Què aconseguiràs amb el MFIR?

 • Aprofundiràs en gestió i en làmbit industrial del medicament.

 • Dominaràs cadascuna de les funcions i tasques dels seus departaments, així com la interrelació.

 • Inserció laboral en una empresa o CMO del territori nacional.

 • Milloraràs i impulsaràs la teva trajectòria professional i sabràs aprofitar les tendències empresarials del teu entorn o mercat.

+ DEMANAR INFORMACIÓ    _cc781905-5cde -3194-bb3b

DUBTES? VOLS SABER QUÈ MÉS PODEM OFERIR-TE?

Ingeniero(a) mecánico(a)

MINGPRO

MADRID

BARCELONA

Gráficas de inversión

Entrar a la Indústria Farmacèutica amb ADE, DRET, MÀRQUETING?

bottom of page