top of page

TITULACIÓ PRÒPIA 

uax_logo.png

MBAs
Màsters per a poscions de negoci

 

Doble titulació

Els alumnes que completin amb èxit el programa obtindran una doble titulació d'ESAME Pharma Business School i la Titulació pròpia de la Universitat Alfonso X el Sabio. 

 

Durada (hores i crèdits): 1.560 hores i 60 ECTS

¡ 12 mesos de PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES EN EMPRESES FARMACÈUTIQUES / BIOTECNOLÒGIQUES!

Dates d'inscripció i preinscripció: De gener a setembre 2022

Coordinadora : Victoria Sánchez

 

Telèfon de contacte: 91 250 14 44

 

Nombre de Places que s'oferten: 25-30 places

Preu : 14.950 euros ( 2 PAGAMENTS | PAGAMENT FINANÇAT 12 MESOS | 24 MESOS)

Àrea d'especialitat: El sector de la indústria farmacèutica és un dels sectors industrials que presenta característiques úniques i específiques que la diferencien de qualsevol altre. Inverteix fortament en tecnologia i coneixement, i la seva missió és millorar la salut i la qualitat de vida de la població. És una indústria que té un impacte radical en la vida de les persones, la societat ia més és un dels sectors més regulats de tota l'economia, per la qual cosa els estats hi exerceixen un control exhaustiu com sobre gairebé cap altra indústria. Per al llançament de qualsevol medicament són vitals les figures del: MSL, BUSINESS DEVELOPMENT, PRODUCT MANAGER, KAM, COMUNICACIÓ & PACIENTS, RELACIONS INSTITUCIONALS, DELEGAT DE VENDES, ENTRE ALTRES.

MBA JUNIOR: PERFILS AMB -25 ANYS QUE VOLEN TREBALLAR A L'ÀREA PHARMA&BIOTECH (FÀRMACS DE PRESCRIPCIÓ)

MÒDUL I: ACCÉS A LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES

MÒDUL II: ECOSISTEMA DE LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH I ELS SEUS PRODUCTES

MÒDUL III: EL CICLE DE VIDA DEL MEDICAMENT

MÒDUL IV: ACCÉS AL MERCAT A LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH

MÒDUL V: MEDICAL AFFAIRS A LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH. PLA OPERATIU MSLs

MÒDUL VI: DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI I NEGOCI INTERNACIONAL A LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH

MÒDUL VII: MÀRQUETING DE PRODUCTES PHARMA&BIOTECH

MÒDUL VIII: GESTIÓ COMERCIAL I VENDES A LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH

MÒDUL IX: FINANCES D'EMPRESES PHARMA&HEALTHCARE

MÒDUL X: SIMULADOR DE NEGOCI PHARMA&BIOTECH 11 MÒDUL XI: PROJECTE FINAL DE MÀSTER

MÒDUL XII: PRÀCTIQUES EN EMPRESES FARMACÈUTIQUES / BIOTECNOLÒGIQUES

MBA SÈNIOR: PERFILS AMB +25 ANYS QUE VOLEN TREBALLAR A L'ÀREA PHARMA&BIOTECH&HEALTHCARE (PRODUCTES FARMACÈUTICS, FÀRMACS DE PRESCRIPCIÓ, ETC). Preferiblement PHD i perfils amb més de 3 anys d'experiència (no cal que sigui a Indústria Farmacèutica (oficina farmàcia, clínica veterinària, investigació, altres)

MÒDUL I: ACCÉS A LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES

MÒDUL II: ECOSISTEMA DE LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH I ELS SEUS PRODUCTES

MÒDUL III: EL CICLE DE VIDA DEL MEDICAMENT

MÒDUL IV: ACCÉS AL MERCAT A LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH

MÒDUL V: MEDICAL AFFAIRS A LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH. PLA OPERATIU MSLs

MÒDUL VI: DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI I NEGOCI INTERNACIONAL A LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH

MÒDUL VII: MÀRQUETING DE PRODUCTES PHARMA&BIOTECH

MÒDUL VIII: GESTIÓ COMERCIAL I VENDES A LA INDÚSTRIA PHARMA&BIOTECH

MÒDUL IX: FINANCES D'EMPRESES PHARMA&HEALTHCARE

MÒDUL X: SIMULADOR DE NEGOCI PHARMA&BIOTECH 11 MÒDUL XI: PROJECTE FINAL DE MÀSTER

MÒDUL XII: PRÀCTIQUES EN EMPRESES FARMACÈUTIQUES / BIOTECNOLÒGIQUES

DIGITAL MBA PARMA & LIFE SCIENCES: PROFESSIONALS QUE VOLEN TREBALLAR A PHARMA, PARAFARMÀCIA, DERMOCOSMÈTICA, MEDICAL DEVIUS ENTRE ALTRES.

MÒDUL I: ACCÉS A LA INDÚSTRIA PHARMA&HEALTHCARE. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES

MÒDUL II: ECOSISTEMA DE LA INDÚSTRIA PHARMA&HEALTHCARE I ELS SEUS PRODUCTES

MÒDUL III: EL CICLE DE VIDA DELS PRODUCTES DE LA INDÚSTRIA PHARMA&HEALTHCARE

MÒDUL IV: ACCÉS AL MERCAT A LA INDÚSTRIA PHARMA&HEALTHCARE

MÒDUL V: DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI I NEGOCI INTERNACIONAL A LA INDÚSTRIA PHARMA&HEALTHCARE

MÒDUL VI: MÀRQUETING A LA INDÚSTRIA PHARMA&HEALTHCARE

MÒDUL VII: MÀRQUETING DIGITAL A LA INDÚSTRIA PHARMA&HEALTHCARE

MÒDUL VIII: GESTIÓ COMERCIAL I VENDES A LA INDÚSTRIA PHARMA&HEALTHCARE

MÒDUL IX: FINANCES D'EMPRESES PHARMA&HEALTHCARE

MÒDUL X: SIMULADOR DE NEGOCI PHARMA&HEALTHCARE

MÒDUL XI: PROJECTE FI DE MÀSTER

MÒDUL XII: PRÀCTIQUES EN EMPRESES PHARMA&HEALTHCARE

 

Atenció tutorial: L'acompanyament i l'atenció amb l'alumne són personalitzats. Es realitzen tests de competències per crear un programa personal en el desenvolupament de soft i hard skills, des de carreres professionals un professional del sector de RRHH que ha treballat a la Indústria Farmacèutica els acompanya i ajuda en els seus primers passos: CV, Role play d'entrevistes , assessorament. En matèria tècnica els alumnes tenen unes primeres sessions overview de la matèria a aprendre i tenen acompanyament dels tutors i un mentor pel desenvolupament de cadascun dels Business Case específics. Les pràctiques són obligatòries i garantides en empreses Pharma Biotech per això compten amb un tutor ESAME i un tutor de l'empresa on realitzen les pràctiques (àrea manager) que conjuntament desenvolupen l'itinerari específic per a l'exercici i aprenentatge de la professió.

Innovació de la qualitat docent i metodologia pedagògica: La metodologia d'ESAME ES Learning by Doing. A les primeres classes els alumnes d'ESAME comencen a pensar, en equip, en un negoci pharma&biotech que cobreixi necessitats del mercat i innovació, tenint en compte la normativa legal i ètica del sector i emprant metodologies reals. Els alumnes compten amb l'acompanyament dels professors que els ajuden a capacitar-se i desenvolupar-se així com un mentor i coach professional i de carreres professionals que els va acompanyant fins a finalitzar el programa. Els alumnes d'ESAME creen de zero un pla de negoci pharma, donant forma a tots els aspectes del negoci i creant una solució per millorar la qualitat/esperança de vida en una àrea terapèutica concreta. A més dels Business Case modulars, les classes b-learning, mentories, els alumnes de negocis treballen amb un simulador que integra les àrees funcionals de gestió de RRHH, gestió de la capacitat, fixació de preus i màrqueting. El programa compta amb unes pràctiques a l'empresa farmacèutica (multinacionals de primer nivell) remunerades en què desenvolupen i continuen el seu aprenentatge i de les que surt el posterior contracte al sector. La inserció laboral dels alumnes ESAME és del 100%.

Criteris de selecció de l'alumnat (tipus de prova d'accés) : Per ser alumne d'ESAME es fa una entrevista personal exhaustiva en què es valora la part acadèmica, professionals i l'adequació amb la filosofia ètica i de valors d'ESAME. A l'alumne se li fa una prova de nivell d'anglès: TOEFL.

 

Beneficis exclusius per als alumnes

 • Webinars

 • Casos pràctics - Treball final de màster

 • Experiència DIGITAL PHARMA

 • Servei de Carreres Professionals

 • Business Game - Simulador

 • Networking meetings

 • Pràctiques obligatòries

 • Inserció laboral 100%

Què aconseguiràs amb l'MBA?

 • Aprofundiràs en gestió i en làmbit estratègic del medicament.

 • Dominaràs cadascuna de les funcions i tasques dels seus departaments, així com la interrelació.

 • Inserció laboral a una empresa del territori nacional.

 • Milloraràs i impulsaràs la teva trajectòria professional i sabràs aprofitar les tendències empresarials del teu entorn o mercat.

+ DEMANAR INFORMACIÓ    _cc781905-5cde -3194-bb3b

DUBTES? VOLS SABER QUÈ MÉS PODEM OFERIR-TE?

Ingeniero(a) mecánico(a)

MINGPRO

MADRID

BARCELONA

Gráficas de inversión

¿Entrar en la Indústria Farmacéutica con ADE, DERECHO, MARKETING?

bottom of page